Skip to main content

Posts

Showing posts from July 23, 2016

GEGURITAN : SUMILIRING ANGIN PADESAN

SUMILIRING ANGIN PADESAN                                                                                     Dening: Wulan Susanti
Trecep – trecep krasa adhem rumesep ing ragaku Angin midit nambahi rasa Swara ocehing manuk Jago-jago padha kluruk Sesautan
Semburat warna abang saka sisih wetan Mratandhani sang bagaskara wis wancine ngaton Mesem sumringah mapag tekaning dina
Ayem... Tan ana kang nggunem Katrem ing tentrem Ora keguh ing ombyaking jaman Kang mubal dening hardaning napsu setan Napsune manungsa Napsu angkara Tan kena diendheg ing mangsa